Våra Märkningar
Varukorg

Varumärken
Trustpilot

Trustpilot

Våra Märkningar


Soil Association
är en icke vinstdrivande förening och har sitt ursprung i England. Organisationen startade 1946 och började certifiera kosmetik 2002. De har olika standarder för t.ex. hudvård, örtmedicin, lantbruk, textiler m.m. Är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS. Soil Association har två certifieringsnivåer med olika innebörd.
1. Ekologisk; här krävs det att minst 95% av ingredienserna - förutom vatten - ska vara ekologiska.
2. Tillverkad med ekologiska ingredienser; här krävs det att minst 70% av ingredienserna - förutom vatten - är ekologiska.USDA Organic är en statlig organisation som drivs av amerikanska jordbruksverket. Den certifierar ekologiska livsmedel och kroppsvård.
USDA har tre certifieringsnivåer varav två får bära USDA-logotypen:
1. 100% organic har krav på att 100% av innehållet är ekologiskt, vatten och koksalt räknas ej in.
2. 95% organic har krav på att 95% av innehållet är ekologiskt, vatten och koksalt räknas ej in.
3. Made With Organic Ingredients har krav att minst 70% av innehållet är ekologiska ingredienser, tre av dem måste listas på förpackningen. Resterande 30% måste finnas med på listan över godkända ingredienser. Dessa produkter får bära en certifierings-logga men inte USDA Organic logotypen.VOF - Vermont Organic Farmers
står bakom ekologisk produktion som förbättrar mark-, växt-, djur- och människors hälsa för att skydda miljön för nuvarande och kommande generationer. Certifieringen verifierar att produktionsmetoder följs och säkerställer att ekologiska produkter produceras med enligt USDA National Organic program regulations. Certifieringen sker enligt ekologisk matproduktion.NSF är en icke vinstdrivande förening som är baserad i USA, men är aktiv i 80 länder. Den är världsledande vad gäller att utveckla nationella standarder, produktcertifieringar, utbildningar för hälsa och säkerhet, inom miljö, ekologisk hudvård mm. NSF kosmetik är testad så att ”fri från” påståenden är korrekta. Tillverkningsprocesser ses över och produkterna undersöks så att de ej innehåller tungmetaller eller mikrobiologiska organismer. Om det står: ”Innehåller ekologiska ingredienser” så krävs det att minst 70 % av innehållet är ekologiskt. De tillåter några syntetiska konserveringsmedel, kemiska processer liksom vissa nedbrytningsbara tensider som inte amerikanska USDA (se ovan) gör.NPA - Natural Products Association Seal är en certifiering som tilldelas personliga kroppsprodukter som passar den strikta definitionen av begreppet 'naturlig' och utformad för att hjälpa konsumenterna att hitta bra naturliga produkter. De certifierar bl.a. kosmetik, mat och kosttillskott. För att få använda logon eller skriva ”natural” så måste 100% av innehållet vara naturligt. För att få certifiera så måste 60% av ett varumärkes produkter möta upp kraven som NPA ställer för certifiering och tillverkningsprocesser.QAI - Quality Assurance International är ett amerikanskt internationellt certifieringsföretag som är auktoriserat av United States Department of Agriculture för att inspektera och certifiera anläggningar där ekologiska ekologiska råvaror hanteras.AB - Agriculture-Biologique. Är en fransk märkning för ekologiska produkter sedan 1985. Märkningen garanterar att produkten består av minst 95% ekologisk ingredienser och att de tillverkas med respekt för djurskydd och miljöbalans.Natures & Progres är en sammanslutning av konsumenter, producenter, bönder och hantverkare som grundades 1964. De kontollerar och främjar utvecklingen av ekologiskt jordbruk och biodynamisk odling i Frankrike.Ecocert
startade i Frankrike och är en av världens största certifieringsorgan och genomför inspektioner i över 80 länder och är medlemmar i certifieringen COSMOS.
1. Naturlig kosmetik: här krävs att minst 50% av det totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung och 5% av det måste vara ekologiskt. Tillsatt vatten räknas som naturligt.
2. Naturlig & ekologisk kosmetik: här krävs att minst 95% av totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. 10% av det måste vara ekologiskt. Tillåter 5% syntetiskt innehåll. Tillsatt vatten räknas som naturligt.BDIH är en förening som lägger riktlinjer för certifierad naturkosmetik i Tyskland. BDIH var en av de första att skapa en certifiering för hudvård. De är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS. ”Certifierad naturkosmetik” använder naturliga råvaror i sina produkter. Detta kan vara vegetabiliska oljor, fetter och vaxer, örtextrakt, eteriska oljor och aromatiska ingredienser från kontrollerad ekologisk odling eller kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar. BDIH har inga krav på procenthalt utan har istället åtta olika riktlinjer för vad som får ingå. Den ekologiska aspekten spelar en viktig roll.Natrue
är en icke-vinstdrivande förening som grundades av några naturkomsmetiks företag; Lavera, Logona, Primavera, Santaverde, Dr Hauschka och Weleda. Föreningen skapades för att förse konsumenterna med en tydlig certifiering för naturkosmetik. Certifiering ställer höga kvalitetskrav på naturligt och ekologiskt innehåll i produkterna. 70% av produkternas innehåll måste uppfylla kraven för certifiering. Det finns 3 certifieringsnivåer; naturkosmetik, naturkosmetik med ekologiska ingredienser och ekologisk naturkosmetik. För varje produktkategori är det fastställt mininivåer och maxinivåer för olika ämnen. Man skiljer på; naturliga ämnen, naturnära ämnen och naturidentiska ämnen.KRAV är nog Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV bildades 1985 i Sverige. Det började som en ideell förening, men är nu en ekonomisk förening. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Andelen KRAV-certifierade ingredienser ska vara minst 95% av vikten, koksalt och vatten räknas ej in.EU-lövet visar att produkten är producerat enligt villkor och bestämmelser för det ekologiska jordbruket som fastställts av Europeiska Unionen. Minst 95% av ingredienserna ska vara ekologiska. Bredvid EU-lövet finns ett kodnummer för kontrollorganet som indikerar på vilken plats råvarorna har producerats:
1. EU Agriculture, där hela jordbruksråvaran har producerats inom EU.
2. Non-EU Agriculture, där jordbruksråvaran har producerats utanför EU.
3. EU/Non-EU Agriculture, där en del av jordbruksråvaror har producerats inom EU och en del av den har producerats utanför EU.Informed-Choice är ett kvalitetssäkringsprogram för sportnäringsprodukter. Produkterna testats för förbjudna ämnen av LGC´s världsklass sport anti-doping laboratorium, LGC.Svanen är en nordisk miljömärkning beslutad av Nordiska Ministerrådet. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens hela livscykel. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion.Fairtrade
är en oberoende produktmärkning och garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.


Australian Certified Organic
är en ickevinstdrivande förening och är störst i Australien på märkning av ekologiska och biodynamiska produkter. Märkningen garanterar att produkten är fri från GMO, syntetiska bekämpningsmedel, växtgifter, hormoner och antibiotika.Eco Control
är ett internationellt kontroll- och certifieringsorgan som startades i Tyskland 2001. EcoControl certifierar att det råmaterial som används i kosmetik är av naturlig och ekologisk kvalitet enligt BDIH / IONC, COSMOS och Natrue standarder och att råmaterialet är från ekologiska jordbruk, vildsamlingar m.m.


Eco Garantie är en certifiering för tvätt- och rengöringsprodukter liksom för kosmetikprodukter. Eco Garantie används på produkter vars råvaror kommer från naturen och från ekologiska jordbruk. Produkterna får endast innehålla råmaterial med ursprung från växt- och djurriket liksom mineraler. Alla processer och utvinningssätt måste göras med hänsyn till miljön. Petrokemiska ämnen och syntetiska ämnen är förbjudna.Oeko-Tex startades 1992 och är ett globalt provnings- och certifieringsystem. Oeko-Tex är en hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för användaren. Textilprodukter kan bara bära Oeko-Tex loggan om alla delar av produkten uppfyller kriterier dvs även nitar, knappar, blixtlås mm. Inga krav på ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Ämnen som är förbjudna är azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel.Bluesign
överser hållbar textilproduktion. Det eliminerar skadliga ämnen från början av tillverkningsprocessen och sätter och kontrollerar standarder för miljövänlig och säker produktion. Detta säkerställer inte bara att den slutliga textilprodukten utan uppfyller mycket stränga konsumentskyddskrav världen över.GOTS - Global Organic Textile Standard
är en internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg. Ett märke för minst 70 % ekologisk råvara och det andra för 95-100 %. Stränga regler för användande av kemikalier i odling och beredning samt även sociala krav.


Ethical Awards återspeglar åtagande hos företag att skydda miljön, djur och människor mot skadliag komponenter.Certified Gluten Free logotypen representerar en oberoende kontrollen av kvalitet, integritet och renhet av produkter som alla upplever strängaste glutenfria riktlinjerna. Glutenfri certifieringsorganisation (GFCO) kräver att alla färdiga produkter som använder GFCO-logotypen innehåller 10 ppm eller mindre av gluten.NSF International har ett vetenskapligt baserat glutenfritt certifieringsprogram och har testat och certifierat 73 olika kosttillskott, inklusive probiotiska produkter.

Leaping Bunny´s
märkning garanterar att produkten inte är testad på djur i någon fas av produktutvecklingsstadierna av företaget, laboratoriet eller underleverantörer.Not tested on Animals är Choose Cruelty Free´s
märkning som garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat; men också att produkten inte har testats på djur.PETA
- Människor för den etiska behandlingen av djur (PETA) är den största djurrättsorganisationen i världen med mer än 3 miljoner medlemmar och anhängare. Crueltyfreeandvegan är deras certifiering på produkter.Vegan Society.
Vegan betyder att inget från djurriket används. Detta garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat; men också att produkten inte har testats på djur och att den inte innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO). Tillverkare och leverantörer förväntas också gå med på årliga kontroller.Vegan Action
ger märkningen Certified Vegan som garanterar att inga animaliska ingredienser eller biprodukter, finns med i tillverkningsprocessen och i slutprodukt samt att de inte testas på djur av något företag eller oberoende entreprenörer. Företagen tillhandahåller skriftliga uttalanden från tillverkaren med dokument som visar att de uppfyller kriterierna.


The Vegetarian Society är en brittisk välgörenhetsorganisation som arbetar för att stödja, inspirera och öka antalet vegetarianer.SparaSparaSparaSparaSparaSparaSparaSparaSparaSpara